Studieaanbod

Een studierichting kies je in principe voor een hele graad. Dat wil zeggen dat als je bv. voor Latijn kiest in het derde jaar, je die richting bij voorkeur blijft volgen in het vierde jaar. Bij doorstroming naar de 3de graad kan je weer een andere richting kiezen.

Lees meer...

Schoolstructuur

Een goede school is veel meer dan alleen leerlingen, leerkrachten en boeken. Hieronder ziet u wie er allemaal verantwoordelijk is voor het goed functioneren van ons College, van directie en leerkrachten tot ondersteunend personeel.

Lees meer...

Studie-ondersteuning

De leerlingen op onze school worden niet aan hun lot overgelaten. Een zekere vorm van zelfstandigheid ontwikkelen is onontbeerlijk, maar in bepaalde situaties kan het zinvol zijn extra ondersteuning te krijgen om onvoorziene moeilijkheden op te lossen. Onze school biedt daarvoor een aantal hulpmiddelen aan. Een overzichtje...

Lees meer...

Contact

Wanneer uw zoon of dochter leerling is op onze school, wenst u uiteraard op de hoogte te blijven van zijn/haar prestaties en van de gebeurtenissen in de school. U wordt op de hoogte gehouden via verschillende kanalen en op verschillende contactmomenten. Een overzichtje...

Lees meer...

Een dag op onze school

Een dag op onze school is een dag met zeven lesuren, voldoende pauzes en de mogelijkheid om 's middags deel te nemen aan activiteiten of zelfstandig aan schooltaken te werken. Aan het eind van de dag is het nog mogelijk een uurtje langer te blijven in de avondstudie.

Lees meer...

Excursies

Bij een goede ontplooiing horen ook uitstappen buiten de schoolmuren. Doorheen de vier jaren dat je op onze school bent, maak je heel wat excursies in binnen- en buitenland. Vanaf het vierde jaar staat er ieder jaar een meerdaagse trip naar het buitenland op het menu. Hieronder sommen we maar enkele van de vele uitstappen op.

Lees meer...

Activiteiten

Ook buiten de klasmuren gebeurt er heel wat aan activiteiten op onze school. Vaak vinden zij 's middags plaats, wat verklaart waarom we zo'n lange middagpauze hebben. Sommige activiteiten vallen buiten de schooluren terwijl andere verplichte activiteiten precies weer binnen de uren vallen. Hieronder vind je een beperkt overzichtje van wat er allemaal gebeurt.

Lees meer...

Geschiedenis

Onze school is één van de oudste colleges van Limburg en van het land. Sedert de 12de eeuw is er in Beringen een Latijnse school. Veel weet men over deze periode echter niet.

Lees meer...