Geschiedenis

Onze school is één van de oudste colleges van Limburg en van het land. Sedert de 12de eeuw is er in Beringen een Latijnse school. Veel weet men over deze periode echter niet.

Op het einde van de 17de eeuw knopen drie Beringse priesters onderhandelingen aan met de magistraat van de stad om het onderwijs hier nieuwe impulsen te geven. Op 19 april 1700, stichtingsdatum van ons college, beginnen de lessen. In de 18de eeuw telt de school 80 tot 90 leerlingen. Tijdens de Franse overheersing moet het college de poorten sluiten en later bezetten Napoleontische soldaten de gebouwen.

Maar nauwelijks is het gewoel rond de Belgische onafhankelijkheid gestild (1830) of het gemeentebestuur haast zich het oude college opnieuw te openen. Een internaat wordt opgericht en het college komt onder de bescherming van de bisschop van Luik. Na een dieptepunt in 1857 (slechts 33 leerlingen) volgt een heropbloei.

Uit alle hoeken van onze provincie stromen leerlingen toe. De Heilige Jozef wordt patroonheilige van onze school. In 1909 teistert een brand het college. Een nieuw hoofdgebouw (F-blok) verrijst en een lagere school wordt eraan toegevoegd. Aan de kerkzijde bouwt men in 1935 de kapel, de toneelzaal en de leraarsvertrekken. Het leerlingenaantal stijgt tot boven de 300. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lijdt de school onder de bombardementen en de bezetting. Na de oorlog breekt een nieuwe bloeiperiode aan.


Het C-blok wordt in 1950 in gebruik genomen en er komen nieuwe afdelingen. In 1965 draagt de inrichtende macht de school - tot dan één van de weinige gemeentecolleges in het land - over aan het bisdom.

De lagere school verhuist naar de Koerselsesteenweg en in 1968 wordt het D-blok met de turnzaal en de sporthal ingehuldigd. In 1981 en 1983 voltrekt zich de laatste ingrijpende wijziging: ook meisjes worden nu toegelaten binnen de collegemuren en de eerste twee jaren worden afgesplitst in een autonome middenschool.

In 2000 wordt de hele school grondig gerenoveerd. Het A-blok wordt in ere hersteld en wordt het zenuwcentrum van de school. Het B-, C- en D-blok worden aan een grondige vernieuwing onderworpen zodat de school klaar is voor het derde millennium.