Een dag op onze school

Een dag op onze school is een dag met zeven lesuren, voldoende pauzes en de mogelijkheid om 's middags deel te nemen aan activiteiten of zelfstandig aan schooltaken te werken. Aan het eind van de dag is het nog mogelijk een uurtje langer te blijven in de avondstudie.

 

 

8.15u Het eerste lesuur begint.
9.05u Het tweede lesuur begint.
9.55u De voormiddagpauze begint en duurt 20 minuten. Tijdens deze pauze is de refter open.
10.10u Het derde lesuur begint.
11.00u Het vierde lesuur begint.
11.50u De middagpauze begint. Tot 12.30u kan je in de refter eten. Tijdens de middag kan je aan allerlei activiteiten deelnemen of worden er remediëringslessen gegeven. Op woensdag is dit het einde van de schooldag.
12.55u Het vijfde lesuur begint.
13.45u Het zesde lesuur begint.
14.35u De namiddagpauze begint en duurt in tegenstelling tot de voormiddagpauze slechts een kwartier. De refter is niet open.
14.50u Het zevende lesuur begint.
15.40u De schooldag eindigt. De aangeduide verantwoordelijken zorgen er nog even voor dat het lokaal en het bord er weer schoon uitzien.
15.50u De avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag begint voor leerlingen die dat wensen. In dit uurtje kunnen er ook inhaaltoetsen gegeven worden.
16.50u De avondstudie eindigt.