Schoolstructuur

Een goede school is veel meer dan alleen leerlingen, leerkrachten en boeken. Hieronder ziet u wie er allemaal verantwoordelijk is voor het goed functioneren van ons College, van directie en leerkrachten tot ondersteunend personeel.

Read More

  • DIRECTEUR
   Onze directeur is dhr. Yves Bormans. Sinds het schooljaar 2009-2010 leidt hij onze school. De directeur zorgt voor het goede verloop van een schooldag. Hij woont o.a. klassenraden bij en volgt onze leerlingen.

   Dhr. Y. Bormans

 

  • (GRAAD)COÖRDINATOREN
   Dhr. Geert Smets en mevr. Inge Stulens zijn de graadcoördinatoren. Zij staan in voor praktische zaken zoals het tijdig bezorgen van de rapporten, de samenstelling van de klassen, de examenroosters, studiekeuzebegeleiding,...

   Dhr. G. Smets
   2de graad

   Mevr. I. Stulens
   3de graad

 

  • LEERLINGENBEGELEIDERS
   De leerlingenbegeleiders begeleiden leerlingen met kleine of grote problemen en staan steeds klaar voor een gesprek met hen en/of met hun ouders. Ook vormen zij de brug tussen de begeleiding op school en externe hulpverlening.

   Dhr. G. Smets
   3de jaar

   Mevr. N. Schoofs
   4de jaar

   Mevr. M. Slegers
   3de graad

    

  • ICT-COÖRDINATOREN
   Informatica- en communicatietechnologie (ICT) neemt een belangrijke plaats in in het onderwijs van vandaag. Een uitgebreid ICT-park noodzaakt voortdurend onderhoud en updates. Daarnaast is pedagogische ondersteuning voor leerkrachten een absolute must. Voor dit alles zorgen mevr. Inge Stulens en dhr. Geert Smets.

   Mevr. I. Stulens

   Dhr. G. Smets

 

 • LEERKRACHTEN
  Indien u een van onze leerkrachten wenst te spreken, dan kan u altijd contact opnemen met de school. Een afspraak wordt met plezier gemaakt.

 • SECRETARIAAT
  Wanneer u onze school belt of bezoekt, wordt u verwelkomd door secretariaatsmedewerkers. Zij staan o.a. ook in voor leerlingenadministratie, het maken van kopieën, de boekenvoorzieningen,...

 • ONDERHOUDSPERSONEEL
  Deze mensen vormen een niet onbelangrijke schakel in het vlot functioneren van de school. Met de nodige knowhow zorgen zij ervoor dat alles er netjes bij ligt en technische zaken naar behoren werken.

 • CLB
  Leerlingen met specifieke leerproblemen kunnen altijd terecht bij het CLB, gelegen in de St.-Catharinastraat op enkele tientallen meters van onze school. CLB-begeleidsters voor onze school zijn mevr. Karen Mullens en mevr. Els Dooghe. U kan hen bereiken via het nummer 011 45 63 10.

  Mevr. K. Mullens

  Mevr. E. Dooghe