Studie-ondersteuning

De leerlingen op onze school worden niet aan hun lot overgelaten. Een zekere vorm van zelfstandigheid ontwikkelen is onontbeerlijk, maar in bepaalde situaties kan het zinvol zijn extra ondersteuning te krijgen om onvoorziene moeilijkheden op te lossen. Onze school biedt daarvoor een aantal hulpmiddelen aan. Een overzichtje...

 

 • REMEDIËRING
  Leerlingen kunnen moeilijkheden hebben voor bepaalde (onderdelen van) vakken. In dat geval kan de vakleerkracht extra oefeningen aanbieden wanneer na een toets blijkt dat er specifieke problemen zijn. Remediëring kan in verschillende vormen gebeuren. Zo kan de leerkracht sessies organiseren tijdens de middagpauze of na de school. In andere gevallen kunnen extra leeropdrachten mee naar huis gegeven worden.

 • STUDIE
  Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt er van 16 tot 17u studie voorzien. Leerlingen kunnen dan in alle rust studeren of taken maken. Toezicht gebeurt door onze secretariaatsmedewerkers. Ook in examenperiodes worden er studie-uren georganiseerd. In deze studie-uren kunnen ook inhaaltoetsen gegeven worden.

 • REMEDIËRING NA LANGE AFWEZIGHEID
  Na een langere afwezigheid kunnen leerlingen door de remediëringsleerkrachten ondersteund worden bij het verwerken van de gemiste leerstof. Op die manier kunnen ze bijbenen zodat examens op een gewone manier afgelegd kunnen worden.

 • EXTRA STUDIEBEGELEIDING
  Wanneer blijkt dat een leerling problemen heeft met studiemethodiek, kan hij op vraag van zichzelf, ouders en klassenraad extra begeleiding krijgen om zich de juiste studeertechnieken eigen te maken. De begeleiding gebeurt in een vijftal sessies door een leerlingenbegeleider.