... leerlingen centraal?!

In onze school sta je als leerling centraal. Door goede afspraken willen we een schooljaar lang fijn samen-leven en samen-werken. Elke leerling komt met zijn ‘rugzakje’ naar onze school en samen willen we je talenten ontdekken en ontplooien.

Binnen ‘leren leren’ bekijken we samen wat de school en vakleerkrachten van je verwachten op het vlak van lessen en taken. Lukt dit niet vlot? Samen zoeken we naar mogelijke oplossingen? Of twijfel je aan de gemaakte studiekeuze? Ook dan gaan we samen op weg en zoeken we duidelijkheid.

Voor sommige leerlingen gaat het naar school gaan niet vlot. Er zijn problemen thuis, je ligt met jezelf in de knoop, … dan kan je steeds terecht bij je klassenleraar, vakleerkrachten en onze leerlingenbegeleiders. Samen met jou zoeken we naar mogelijke oplossingen voor je problemen. Indien nodig nemen we contact op met het CLB.

Voor leerlingen waar sprake is van een leerstoornis bieden we specifieke ondersteuning. Bevraag op school de specifieke mogelijkheden!