Algemeenheden

Arbeidsduur

Jongeren die deeltijds onderwijs volgen, krijgen per week 15 uur les. Daarnaast kunnen zij per week maximum 23 uur tewerkgesteld worden met één van hieronder vernoemde contracten. Zo komen deze jongeren aan een voltijds uurrooster.

Algemeen arbeidsreglement

Het algemeen arbeidsreglement van het bedrijf is ook van toepassing op de jongere die er tewerkgesteld wordt.

Verzekering

De werknemers die onder de sociale zekerheid van loontrekkenden vallen, zijn inzake arbeidsongevallen gedekt door de verzekering van het bedrijf. Dus ook jongeren deeltijds onderwijs vallen onder de verzekering van het bedrijf tijdens de dagen dat ze er tewerkgesteld zijn. De schooldagen worden uiteraard gedekt door de schoolverzekering.

Handtekeningen

Wie ondertekent het contract? Uiteraard wordt het contract ondertekend door de werkgever en werknemer. Maar voor minderjarige jongeren is het verplicht dat ook een wettelijke vertegenwoordiger mee het contract ondertekent.

Contracten

1. OAO (overeenkomst alternerende opleiding )

- minstens 20u/week

- steeds alternerend

- leervergoeding (min. € 444 / maand, max. € 528 / maand)

-  20 onbetaalde en 20 betaalde vakantiedagen tijdens schoolvakanties

- mentor op de werkvloer is minstens 25 jaar en heeft minstens 5 jaar praktijkervaring

ILW, IBO, BIO en thuishelper is niet meer mogelijk.

 

2. VRIJWILLIGERSWERK 

Heeft jongere geen invulling? Vrijwilligerswerk wordt opgestart!

 

3. DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST

Enkel mogelijk:

- in sectoren met sociale maribel

- minder dan 20u/week

- voltijds engagement: contract van minstens 13u/week

- alternering is uitgangspunt, niet-alternering bij uitzondering

 

Financiële voordelen

a. Startbaanovereenkomst

Een jongere deeltijds onderwijs komt in aanmerking voor een startbaanovereenkomst.

Elke werkgever (verplicht tot startbanen of niet) kan een RSZ-vermindering aanvragen.

Leerlingen zijn dan slechts aan een paar sociale zekerheidstakken onderworpen.

Zie ook website startbaanovereenkomst

b. Sectorpremies voor ILC

Ook sommige sectoren geven subsidies aan bedrijven die jongeren tewerkstellen met een ILC.

c. Europees Sociaal Fonds (E.S.F)

Het Europees Sociaal Fonds geeft aan bedrijven, die jongeren uit het deeltijds onderwijs in dienst hebben, een subsidie.

Voorwaarden :

  • de opleiding op het bedrijf en in het deeltijds onderwijs moet op elkaar afgestemd zijn, men noemt dit een 'alternerende opleiding'
  • minimum een halftijdse overeenkomst : minstens 18 uren /week
  • de jongere moet deeltijds leerplichtig zijn of ingeschreven zijn tijdens de leerplicht

d. Start- en Stagebonus

Het betreft een maatregel die de Federale regering in het kader van het Generatiepact genomen heeft om de tewerkstelling van jongeren te bevorderen.

Deze maatregel richt zich tot werkgevers die jongeren, die nog geen 18 jaar zijn en voldoen aan de deeltijdse leerplicht en een alternerende opleiding volgen, willen opleiden.

De stagebonus is een premie van € 500 (€750) toegekend aan de werkgever.

Meer info op start-stagebonus