Onze troeven

We willen zeker niet beweren dat OLVI de perfecte school is. Wees gerust, hier loopt ook wel eens iets mis!

Toch zijn we er van overtuigd dat we héél veel troeven hebben. Met twee daarvan onderscheiden we ons ook écht van andere secundaire scholen: onze kleinschaligheid en ons kwalitatief onderwijs.

 

Kleinschaligheid: OLVI is een gemoedelijke tweede thuis voor de leerlingen

 • In onze school kent iedereen iedereen. Leerlingen voelen zich heel snel thuis.

 • De kleinschaligheid zorgt voor een vlottere overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs.

 • We besteden in de eerste weken van het schooljaar extra veel aandacht om dat “thuisgevoel” bij de leerlingen te creëren.  Op de eerste schooldag speel je een kennismakingsspel. Je gaat met je klas een dag op “schattentocht”, enz.

 • De zorgleerkracht op school maakt tijd voor de leerlingen die een extra ruggensteuntje kunnen gebruiken. Het is niet zo maar iemand die ergens op een bureel zit. Nee, tijdens pauzes zie je mevrouw Brusten regelmatig in de gangen of op de speelplaats rondlopen op onze kleine school. Je kan haar dan ook vlot aanspreken!

 • Heel regelmatig worden er klasoverstijgende activiteiten georganiseerd: OLVI goes art, de mondiale dag, de milieudag, … Op deze manier maak je buiten je klas ook goede vrienden!

 • Het is voor ons makkelijker om leerlingen met een leerstoornis goed te begeleiden. Door de kleinschaligheid kunnen we erg kort op de bal spelen!

 • Onze school heeft een pestactieplan! We steken erg veel tijd in pestpreventie en als er toch gepest wordt, treden we snel op!

 

Kwalitatief onderwijs: net dat ietsje meer!

 • We zijn een moderne school:

  • Laptops, beamers en een snelle internetverbinding in elke klas. Erg handig ook als er met de iPads gewerkt wordt!

  • Goed uitgeruste vaklokalen voor techniek, STEM, natuurwetenschappen, M.O., geschiedenis, aardrijkskunde, P.O., …

  • Elke leerling krijgt een login voor ons digitaal leerplatform: hier vind je de schoolkalender, je lessenrooster, je eigen mailbox, cursusmateriaal uit verschillende vakken, …, zelfs je schoolagenda met alle lessen en taken!

 • We zijn een katholieke school. Dit wil zeggen dat we in alle openheid vanuit een christelijke inspiratie werken met eerbied voor ALLE levensbeschouwingen.

 • We hebben een ruim studieaanbod. (zie verder op deze website). Bovendien spelen we met ons nieuwe keuzepakket STEM in op de grote interesse voor wetenschap en moderne technologie.

 • Na de lessen is er tot 16.30 u of 17.00 u mogelijkheid om begeleide avondstudie te volgen. Voor leerlingen die extra hulp bij het studeren nodig hebben, organiseren we drie keer per week een huiswerkklas.

Avondstudie

De leerlingen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de begeleide avondstudie blijven.

Deze studie wordt geleid door een leerkracht die ervoor zorgt dat de leerlingen aan het werk blijven. Wanneer een leerling huiswerkproblemen heeft, probeert deze leerkracht te helpen.

De studie begint om 15.35u. De leerlingen kunnen kiezen of ze gedurende 1 uur of 2 uren in de studie blijven (in het begin van het schooljaar kan je inschrijven).

Elektronische schoolagenda

Concept

Sinds 1 januari 2008 is OLVI van start gegaan met een nieuw idee. De elektronische schoolagenda deed zijn intrede.

Het is de bedoeling dat zowel de ouders als de leerlingen online kunnen volgen welke taken en toetsen er zijn opgegeven.

Dit wil niet zeggen dat de leerlingen in de klas geen agenda meer invullen, maar er is meer zekerheid. Voor de ouders is het een extra informatiebron om hun kind te helpen bij het studeren. 

Lees meer...

Computervaardigheden

De leerlingen Latijn kunnen naschools een uurtje computervaardigheden volgen, aangezien dit niet in hun lessenpakket zit. De maatschappij verwacht immers ICT-vaardige afgestudeerden.