Als gezegd zal worden ...

 

Ik ben graag in Sint-Jan geweest.

Daar heb ik leren leren.
Ik deed er de kennis op
en kreeg er de vaardigheden onder de knie
waarop ik mijn verdere studies kon bouwen.
Ik heb mezelf beter leren kennen,
gevoeld waar ik goed in ben.
Ik heb er deugd beleefd aan vrienden en vriendinnen,
hartelijkheid mogen ondervinden
van mensen die me geduldig begeleidden.
Naar hen heb ik opgekeken,
zij waren een voorbeeld voor mij.
Ze hebben me niet in de kou laten staan
toen ik problemen had of verdriet.

Mijn ogen zijn er opengegaan voor de grote wereld,
ik heb er het mooie leren waarderen
in onze eigen cultuur en ook in de andere.
Het verlangen is er gegroeid
om iemand van goede wil te zijn,
om onrecht niet te verdragen,
om de wereld een beetje beter te helpen maken.
Ik heb er leren nadenken over het leven,
stilgestaan bij God,
en ik heb begrepen dat ik mijn eigen weg moet vinden.

 

dan hebben wij ons doel bereikt

 

 

Sint-Jan, deel van een geheel

 

Sint-Jan is geen eiland. Onze school werkt nauw samen met de middenscholen O.-L.-Vrouwinstituut (Paal) en Onbevlekt Hart van Maria (Lummen) en ook met de bovenbouwscholen Instituut Onbevlekt Hart van Maria (Lummen), Sint-Jozefscollege, Sinte-Lutgartinstituut en Vrij Technisch Instituut. Samen vormen wij de scholengemeenschap

SPECTRUMCOLLEGE.

 

De directies, de leraren en het ondersteunend personeel van alle scholen van Sint-Pieter zijn voortdurend in de weer om het leven in hun scholen zo aangenaam en leerrijk mogelijk te maken. Ook de ouders worden nauw betrokken bij het leven van hun kinderen op school. Wie Sint-Jan verlaat, komt waarschijnlijk in een andere school van onze scholengemeenschap terecht. Ook daar zal men voor dezelfde positieve sfeer proberen te zorgen.

                                                         

Onze troeven

 

 

 

 

 • ik krijg er les in een moderne accommodatie
 • ik loop er school in een groen kader
 • want alle personeelsleden en zeker het zorgteam helpen me wanneer ik het wat moeilijker heb
 • ik krijg er een christelijke opvoeding in een leerlingvriendelijke sfeer
 • ik heb er ruimste studieaanbod uit de omgeving
 • de SPIL geeft me altijd een ingevulde schoolagenda en heel wat extra oefeningen
 • de lessen leersleutels helpen me bij de overstap van de basisschool naar het secundair onderwijs
 • ik zit er in lokalen met beamers, computers, laptops en internet...
 • ik kan er dagelijks naar de begeleide avondstudie
 • er is buiten de lesuren nog zoveel te beleven: sport, beeldopvoeding, vakantiereizen, leesgroep...
 • ik kan er na schooltijd naar de busstudie
 • ik krijg er een prima studiekeuzebegeleiding
 • de lessen leefsleutels helpen me om mijn 'puber-tijd' door te komen 

Leerlingenbegeleiding

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt of wat je ook wil doen, iedereen komt op school of thuis wel eens in een dipje of een moeilijkere periode terecht.
Dan willen wij je daar op school zeker mee helpen. Ook aan leerstoornissen en –moeilijkheden willen we aandacht besteden.
Even een moeilijkere periode…

Het eerste aanspreekpunt is je klassenleraar. Hij/zij volgt je extra goed op en kent je dan ook het best.
Ook een ander personeelslid van onze school bij wie je je goed voelt, mag je zeker aanspreken.
Eén van je vakleerkrachten bijvoorbeeld of iemand van het secretariaat. Hij of zij zal zeker naar je luisteren en je verder helpen.
Is er een probleem dat zij volgens jou echt niet goed kunnen oplossen, dan kan je terecht bij de zorgleraren.
Samen met de adjunct-directeur en het CLB vormen zij in onze school de Cel Leerlingenbegeleiding.

An Lambregts, Phaedra Rademaekers en CLB-medewerkster Greta Das zitten samen met adjunct-directeur Veerle Van Doninck in deze cel.
Net zoals alle andere personeelsleden hebben ze het heel goed met jou voor en willen ze je echt helpen.
Lees onder Organisatie – Jouw zorgleraren wat ze je allemaal te vertellen hebben. 

Leerlingenbegeleiding mag geen lege doos zijn.
Elke dinsdagvoormiddag tijdens het tweede en het derde lesuur en iedere vrijdagnamiddag tijdens het vierde lesuur vergadert de Cel Leerlingenbegeleiding.
Op die samenkomsten bespreken deze leerlingenbegeleiders allerhande vragen van leerlingen, ouders en leraren, moeilijkheden maar ook positieve evoluties, enz.


Leerstoornissen en –moeilijkheden: MUSKETON biedt compenserende leerzorgmaatregelen aan


Waar je vandaag ook gaat, in elke school word je overstelpt met info en met initiatieven voor leerlingen met leermoeilijkheden.
Dyslexie, AD(H)D, ASS, dyscalculie,… overal belooft men tot het uiterste te gaan om met compenserende leerzorgmaatregelen de problemen bij te sturen. Helaas toont de praktijk maar al te vaak dat van die grote beloften niet veel in huis komt.

Daarom hebben de Sint-Pieterscholen, waarvan Sint-Jan de Beringse middenschool poot vormt, de handen in elkaar geslagen en het Musketon-systeem ontwikkeld.
Een musketon is een veiligheidsklem die o.a. gebruikt wordt door bergbeklimmers.
En dat is wat we willen bieden: een veiligheidsklem voor leerlingen die door omstandigheden een ietwat moeilijker leerparcours afleggen.
We hebben hiervoor gespecialiseerde hulp ingeroepen. Samen hebben we gedurende twee jaar het totstandkomingsproces doorlopen.
Het Musketon-principe is eenvoudig. We gingen op zoek naar de vaakst voorkomende leerstoornissen. Dat zijn dyslexie, AD(H)D, dyscalculie en ASS.
Voor deze vier leerstoornissen (aan te tonen met een officieel attest) hebben we telkens enkele compenserende leerzorgmaatregelen vooropgesteld.
Van deze maatregelen garanderen we dat ze toegepast worden. Voor meer info neem je best contact op met de school.

AvondstudieWie in 1A of 2A zit, kan na de lessen avondstudie volgen.

Dit begeleid studiemoment heeft op maandag, dinsdag en donderdag plaats in onze studiezaal tussen 15.45 en 16.45 uur.
Deze avondstudie is een gratis service aan onze leerlingen. Wie eenmaal is ingeschreven, moet wel altijd aanwezig zijn.
Aanwezigheid wordt elke dag gecontroleerd.

Deze avondstudie wordt begeleid door vakleerkrachten. Zij zorgen ervoor dat er in volstrekte stilte wordt gestudeerd.
Met vragen over de te leren lessen en te maken taken kunnen de leerlingen altijd bij hen terecht.
Wie niets meer te doen heeft, krijgt van de avondstudiebegeleiders een zinvolle studieopdracht. 

Naast de avondstudie bestaat ook de 'busstudie'. Die is bedoeld voor leerlingen die na schooltijd een tijdje moeten wachten op de lijnbus naar huis.
Tussen 15.45 en 16.30 uur kunnen deze leerlingen in een klaslokaal terecht om onder toezicht aan het maken en leren van taken en lessen te beginnen.

Bereikbaarheid

Onze school ligt in het centrum van Beringen en is zeer gemakkelijk met de fiets en het openbaar vervoer te bereiken.

 Deze bussen van de LIJN doen Beringen halte Bogaersveld (op wandelafstand van onze school) aan:
         Lijn 7                     Diest - Paal - Beringen
         Lijn 22                   Hasselt - Beringen
         Lijn 23                   Hasselt - Lillo - Beringen
         Lijn 32                   Tessenderlo - Paal - Beringen
         Lijn 52                   Hasselt - Boekt - Beringen
         Lijn 58                   Beringen - Lommel
         Lijn 90                   Donk - Herk-de-Stad - Lummen - Beringen
         Lijn 170                 Mol - Beringen
                

Meer info van : klik hier!

   

 

Route plannen

Dagindeling

In de voormiddag zijn er vier lesuren, in de namiddag drie.
Een lesuur duurt 50 minuten.
Woensdagnamiddag is er geen les.dansend_poppetje_klein.jpg
08.20 uur begin van het eerste lesuur 
09.10 uur begin van het tweede lesuur
   
10.00 uur pauze van 15 minuten
   
10.15 uur begin van het derde lesuur
11.05 uur begin van het vierde lesuur
   
11.55 uur middagpauze van 1 uur
   
12.55 uur begin van het vijfde lesuur
13.45 uur begin van het zesde lesuur
   
14.35 uur pauze van 15 minuten
   
14.50 uur begin van het zevende lesuur
15.40 uur einde van de lessen
   
15.50 uur begin van de avondstudie en busstudie (voor wie ingeschreven is)
16.50 uur einde van de avondstudie

Inschrijven

 

De inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 verlopen volgens de voorschriften van het in voege zijnde inschrijvingsdecreet.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 starten:
 • vanaf 6 maart 2017 voor het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B
 • vanaf 1 juli 2017 voor het tweede leerjaar en het beroepsvoorbereidend leerjaar.

Voor inschrijvingen van nieuwe leerlingen in het eerste leerjaar A en het
eerste leerjaar B gelden de volgende voorrangsperiodes:
 • vanaf 6 maart tot en met 17 maart 2017: broers en zussen van leerlingen die nu schoollopen in Spectrumcollege Middenschool Sint-Jan - kinderen van personeelsleden

 • vanaf 20 maart tot en met 31 maart 2017: indicatorleerlingen
  (indicatorleerlingen zijn leerlingen van wie het gezin in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één 
  schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap ontving - zijn leerlingen van wie de moeder niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs) 

 • vanaf 18 april 2017: de vrije inschrijfperiode.
De info- & inschrijfdag op zondag 23 april 2017 is en blijft de ideale gelegenheid om met de school, haar gebouw, studieaanbod en personeelsleden kennis te maken en daarna in te schrijven. Echt een must voor alle nieuwe leerlingen.

 
                            

Na deze info- en inschrijfdag kan je voor een inschrijving op onze school terecht:
 • elke schooldag na telefonische afspraak
 • op donderdag 29 juni van 16 tot 21 uur
 • op vrijdag 30 juni van 10 tot 13 uur
 • van maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli elke werkdag van 10 tot 16 uur
 • van woensdag 16 augustus tot en met donderdag 31 augustus elke werkdag van 10 tot 16 uur.

Welkom!

GOED OM TE WETEN!

Bij een inschrijving hoort altijd wat schrijfwerk en moeten ook documenten aan de school bezorgd worden.
Volgende documenten zijn nodig voor het leerlingendossier van elke nieuwe leerling:

 • de identiteitskaart of de Kids ID of ISI+-kaartje van de leerling (we 'lezen' die op school in)
 • de BaSO-fiche (als de leerling deze fiche van de basisschool gekregen heeft).

Wie zijn/haar kind inschrijft in onze school doet dat met kennis van en akkoord met het in voege zijnde pedagogisch project, de engagementsverklaring en het schoolreglement

Hartelijk dank voor de medewerking!