Inschrijven

 

De inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 verlopen volgens de voorschriften van het in voege zijnde inschrijvingsdecreet.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 starten:
 • vanaf 6 maart 2017 voor het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B
 • vanaf 1 juli 2017 voor het tweede leerjaar en het beroepsvoorbereidend leerjaar.

Voor inschrijvingen van nieuwe leerlingen in het eerste leerjaar A en het
eerste leerjaar B gelden de volgende voorrangsperiodes:
 • vanaf 6 maart tot en met 17 maart 2017: broers en zussen van leerlingen die nu schoollopen in Spectrumcollege Middenschool Sint-Jan - kinderen van personeelsleden

 • vanaf 20 maart tot en met 31 maart 2017: indicatorleerlingen
  (indicatorleerlingen zijn leerlingen van wie het gezin in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één 
  schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap ontving - zijn leerlingen van wie de moeder niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs) 

 • vanaf 18 april 2017: de vrije inschrijfperiode.
De info- & inschrijfdag op zondag 23 april 2017 is en blijft de ideale gelegenheid om met de school, haar gebouw, studieaanbod en personeelsleden kennis te maken en daarna in te schrijven. Echt een must voor alle nieuwe leerlingen.

 
                            

Na deze info- en inschrijfdag kan je voor een inschrijving op onze school terecht:
 • elke schooldag na telefonische afspraak
 • op donderdag 29 juni van 16 tot 21 uur
 • op vrijdag 30 juni van 10 tot 13 uur
 • van maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli elke werkdag van 10 tot 16 uur
 • van woensdag 16 augustus tot en met donderdag 31 augustus elke werkdag van 10 tot 16 uur.

Welkom!

GOED OM TE WETEN!

Bij een inschrijving hoort altijd wat schrijfwerk en moeten ook documenten aan de school bezorgd worden.
Volgende documenten zijn nodig voor het leerlingendossier van elke nieuwe leerling:

 • de identiteitskaart of de Kids ID of ISI+-kaartje van de leerling (we 'lezen' die op school in)
 • de BaSO-fiche (als de leerling deze fiche van de basisschool gekregen heeft).

Wie zijn/haar kind inschrijft in onze school doet dat met kennis van en akkoord met het in voege zijnde pedagogisch project, de engagementsverklaring en het schoolreglement

Hartelijk dank voor de medewerking!