Leerlingenbegeleiding

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt of wat je ook wil doen, iedereen komt op school of thuis wel eens in een dipje of een moeilijkere periode terecht.
Dan willen wij je daar op school zeker mee helpen. Ook aan leerstoornissen en –moeilijkheden willen we aandacht besteden.
Even een moeilijkere periode…

Het eerste aanspreekpunt is je klassenleraar. Hij/zij volgt je extra goed op en kent je dan ook het best.
Ook een ander personeelslid van onze school bij wie je je goed voelt, mag je zeker aanspreken.
Eén van je vakleerkrachten bijvoorbeeld of iemand van het secretariaat. Hij of zij zal zeker naar je luisteren en je verder helpen.
Is er een probleem dat zij volgens jou echt niet goed kunnen oplossen, dan kan je terecht bij de zorgleraren.
Samen met de adjunct-directeur en het CLB vormen zij in onze school de Cel Leerlingenbegeleiding.

An Lambregts, Phaedra Rademaekers en CLB-medewerkster Greta Das zitten samen met adjunct-directeur Veerle Van Doninck in deze cel.
Net zoals alle andere personeelsleden hebben ze het heel goed met jou voor en willen ze je echt helpen.
Lees onder Organisatie – Jouw zorgleraren wat ze je allemaal te vertellen hebben. 

Leerlingenbegeleiding mag geen lege doos zijn.
Elke dinsdagvoormiddag tijdens het tweede en het derde lesuur en iedere vrijdagnamiddag tijdens het vierde lesuur vergadert de Cel Leerlingenbegeleiding.
Op die samenkomsten bespreken deze leerlingenbegeleiders allerhande vragen van leerlingen, ouders en leraren, moeilijkheden maar ook positieve evoluties, enz.


Leerstoornissen en –moeilijkheden: MUSKETON biedt compenserende leerzorgmaatregelen aan


Waar je vandaag ook gaat, in elke school word je overstelpt met info en met initiatieven voor leerlingen met leermoeilijkheden.
Dyslexie, AD(H)D, ASS, dyscalculie,… overal belooft men tot het uiterste te gaan om met compenserende leerzorgmaatregelen de problemen bij te sturen. Helaas toont de praktijk maar al te vaak dat van die grote beloften niet veel in huis komt.

Daarom hebben de Sint-Pieterscholen, waarvan Sint-Jan de Beringse middenschool poot vormt, de handen in elkaar geslagen en het Musketon-systeem ontwikkeld.
Een musketon is een veiligheidsklem die o.a. gebruikt wordt door bergbeklimmers.
En dat is wat we willen bieden: een veiligheidsklem voor leerlingen die door omstandigheden een ietwat moeilijker leerparcours afleggen.
We hebben hiervoor gespecialiseerde hulp ingeroepen. Samen hebben we gedurende twee jaar het totstandkomingsproces doorlopen.
Het Musketon-principe is eenvoudig. We gingen op zoek naar de vaakst voorkomende leerstoornissen. Dat zijn dyslexie, AD(H)D, dyscalculie en ASS.
Voor deze vier leerstoornissen (aan te tonen met een officieel attest) hebben we telkens enkele compenserende leerzorgmaatregelen vooropgesteld.
Van deze maatregelen garanderen we dat ze toegepast worden. Voor meer info neem je best contact op met de school.