Jouw zorgleraren

Jouw zorgleraren

An Lambregts
Phaedra Rademakers
Veerle Van Doninck

"Wij vegen je problemen niet onder mat!"

Wij zeggen dat je op hartelijkheid mag rekenen, op mensen die je niet in de kou zullen laten staan.
Dat is ook zo, je vindt altijd wel iemand bij wie je terecht kan.

In de eerste plaats zijn dat vrienden en vriendinnen, leerlingen bij wie je je goed voelt.
Doe je best om zo tenminste iemand te hebben of te leren kennen in Sint-Jan.
Maar je kan zeker ook terecht bij leerkrachten, secretariaatsmedewerkers of bij de directie.

Je klassenleraar staat zeker altijd klaar om je te helpen. Maar soms is het misschien moeilijk om met
hem of haar over je zorgen te praten: hij of zij is er niet, of je vertelt het liever aan een vakleerkracht
die jou goed ligt...

Dan is er ook het zorgteam: mevrouw Lambregts, mevrouw Rademakers en mevrouw Van Doninck,
de adjunct-directeur.
Als je piekert over iets, of wanneer je je niet goed voelt op school of thuis, of je hebt een probleem op
de speelplaats waar je wakker van ligt: spreek hen aan, vraag naar hen, of vul een briefje in aan de
brievenbus in het zithoekje bij het onthaal.

Een meningsverschil op de speelplaats praat je uit met iemand die er toezicht doet, dat is vanzelfsprekend:
elk personeelslid is ook opvoeder, hij of zij helpt je wel.

Naast de deur van het onthaal hangt ook de brievenbus van CLB-medewerkster mevrouw Greta Das.
Schrijf je naam en klas op een briefje en vraag haar om een afspraak. Ze is op verschillende momenten
per week op onze school.

Wij vinden het belangrijk dat je je goed voelt in Sint-Jan, dat is de voorwaarde om er twee fijne jaren van
te maken.

We werken er met z'n allen aan!