Middenschool Sint-Jan & Spectrumcollege

Middenschool Sint-Jan  
één van de scholen van
SPECTRUMCOLLEGE
 

 De term “scholengemeenschap” is een onderwijstechnische benaming. Het is, zoals het woord zelf zegt, een gemeenschap van enkele in elkaars buurt liggende scholen die op verschillende terreinen de handen in elkaar slaan en samen werken. In veel scholen is het waarschijnlijk zelfs zo dat de leerlingen of de ouders niet weten tot welke scholengemeenschap hun school behoort.


Wie onze school middenschool kent, weet echter dat dit bij ons helemaal niet zo is. Middenschool Sint-Jan vormt samen met de middenscholen O.-L.-Vrouwinstituut in Paal en Onbevlekt Hart van Maria in Lummen en de bovenbouwscholen Sint-Jozef, Sinte-Lutgart en Vrij Technisch Instituut in Beringen en Instituut Onbevlekt Hart van Maria in Lummen de scholengemeenschap Spectrumcollege (Beringen-Paal-Lummen).

Alle “Spectrumcollege-scholen” werken intensief samen op belangrijke terreinen waar je als leerling en ouder misschien minder van merkt (personeelsbeleid, boekhouding, infrastructuur, preventie- en veiligheidsbeleid, ICT…). Hiervoor werd de Centrale Dienst opgericht. Maar de samenwerking gaat veel verder. Door deze scholengemeenschappelijke aanpak geniet elke school afzonderlijk belangrijke voordelen.

Enkele voorbeelden.
Geen enkele school overleeft nog zonder digitaal leerplatform. De scholengemeenschappelijke samenwerking heeft het mogelijk gemaakt om zelf een platform te ontwikkelen (De Spil), geschreven op maat van alle "Spectrumcollege-scholen en gratis voor alle leerlingen.
Het Musketon-systeem (voor leerlingen met leerstoornissen en –moeilijkheden) is met gespecialiseerde hulp door gebundelde Spectrumcollege-krachten gerealiseerd. Musketon reikt aan leerlingen die door omstandigheden een ietwat moeilijker leerparcours afleggen, compenserende zorgmaatregelen aan. Van deze veiligheidsklem garanderen alle Spectrumcollege-scholen dat ze toegepast worden.
Leerkrachten vergaderen dikwijls met collega’s uit de eigen school. In de Spectrumcollege-scholen worden alle verslagen digitaal aan alle personeelsleden ter beschikking gesteld. Daarnaast overleggen de leerkrachten van eenzelfde vak(groep) vaak met hun collega’s van de andere scholen. Zo leert iedereen optimaal van elkaar, brengt de één de ander op goede ideeën.
Goede scholen steunen op goede leerkrachten en goede secretariaatsmedewerkers. De scholengemeenschap wil dan ook haar steent(je) bijdragen in hun vorming en opleiding. Spectrumcollege voorziet daarom in een eigen nascholingsaanbod, enkel bestemd voor het Spectrumcollege-personeel. In kleine groepjes leren personeelsleden uit alle scholen van de scholengemeenschap onder leiding van gespecialiseerde nascholers bij.
De verdeling van stagiair(e)s uit de lerarenopleiding wordt op Spectrumcollege-niveau georganiseerd. Zo kunnen de stageplaatsen optimaal aangeboden worden.
Stagesterren en nieuwe leerkrachten die uitblinken in hun functie komen in de Spectrumcollegepool terecht. Zo weet elke Spectrumcollege-school die op zoek is naar nieuwe leerkrachten waar de beste mensen te vinden zijn. Dit garandeert de hoogste kwaliteit van ons onderwijs. Nieuwe leerkrachten genieten trouwens van een schoolgebonden en scholengemeenschappelijke begeleiding. De lerarenmentoren zijn hiervoor opgeleid via een door de KHLim gegeven nascholing, in en speciaal voor Spectrumcollege.
Een gezonde geest kan niet zonder een gezond lichaam. In verschillende scholengemeenschappelijke sportcompetities kunnen Spectrumcollege-leerlingen hun sportieve talenten botvieren en in onderlinge scholenwedstrijden uitmaken wie de beker van de overwinning mag omhoog steken.

Via Schoolraden en het Medezeggenschapscollege organiseert de scholengemeenschap inspraak. Beide zijn vergaderingen met directies en afgevaardigden uit de Raad van Bestuur, het personeel, de ouders én de leerlingen.

Het College van Directies vergadert elke donderdagvoormiddag en bespreekt de nieuwste onderwijstrends, aanpassingen in de regelgeving, situaties in één van de Spectrumcollege-scholen,… Alle mogelijke informatie wordt wekelijks uitgewisseld om een professioneel schoolbeleid te garanderen en om zo snel mogelijk gepast op elke situatie te kunnen reageren.

De werking van de scholengemeenschap en van elke school wordt ondersteund door het Schoolbestuur (=Raad van Bestuur of Inrichtende Macht). Het feit dat alle Spectrumcollege-scholen één en hetzelfde Schoolbestuur hebben, vergemakkelijkt de samenwerking met dito resultaat.