Inschrijven voor schooljaar 2017-2018

  
Het nieuwe inschrijvingsdecreet bepaalt dat alle Vlaamse scholen hun inschrijvingen binnen een vastgelegde procedure moeten organiseren voor het nieuwe schooljaar. Op onze campus zijn een middenschool en een bovenbouwschool gevestigd. Beide scholen opteren ervoor om de inschrijvingen van de eerste graad naar een studierichting van de tweede graad op dezelfde campus te laten doorlopen. 


1. Voorrangsperiode

Voorafgaand aan de inschrijvingsperiode voor alle leerlingen is er een voorrangsperiode voor de inschrijving van kinderen van dezelfde leefeenheid (broers, zussen, halfbroers, halfzussen of kinderen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) en van kinderen van het personeel van de school. Dit principe is wettelijk vastgelegd. Deze inschrijvingsperiode loopt van 6 maart tot en met vrijdag 31 maart 2017. Inschrijven kan op elke schooldag na afspraak.

2. Start van de inschrijvingen


Voor de kandidaat-leerlingen die niet tot de voorrangsregeling behoren, starten de inschrijvingen na de paasvakantie, vanaf dinsdag 18 april 2017.

Inschrijven kan:

- op elke schooldag na afspraak.
- op onze info- & inschrijfdag op zondag 23 april 2017 van 9:30u tot 16:30u.
- op donderdag 29 juni van 16u tot 21u
- op vrijdag 30 juni van 10u tot 13u
- van zaterdag 1 juli tot en met vrijdag 7 juli van 10u tot 16u, zaterdag enkel na afspraak!
- vanaf woensdag 16 augustus elke werkdag van 10u tot 16u en op zaterdag na afspraak.

Telefonisch of via mail inschrijven kan niet. Je kan je ook niet door andere familieleden laten inschrijven.

3. Het verloop van de inschrijving


- Eén of beide ouders zijn aanwezig. De volgorde van aanwezigheid is bepalend voor de volgorde van het inschrijvingsregister.
- De gegevens van het kind worden door de ouder(s) ingevuld op het inschrijvingsformulier en nagekeken.
- Intakegesprek
- De ouder(s) tekent/tekenen voor akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Meebrengen bij de inschrijving:

- Identiteitskaart
- BaSO-fiche van de basisschool*
- Je getuigschrift basisonderwijs*
- Je rapport van het huidige studiejaar

* Enkel voor leerlingen die zich inschrijven voor het eerste leerjaar SO.

4. Het intakegesprek


Omwille van onze bezorgdheid voor een goede oriëntering die aansluit bij het talent van uw zoon/dochter en de juiste begeleiding van uw kind is een goede intake van kapitaal belang. Via een gesprek leggen we zijn/haar startgegevens vast om zo het leertraject optimaal uit te bouwen. Vertrouwelijke of specifieke elementen zoals diabetes of leerstoornissen kunnen ook meegedeeld worden.

  

Brieven

De BRIEVEN die we meegeven met de leerlingen zijn te raadplegen via De Spil. U dient de inloggegevens van uw zoon/dochter te gebruiken. U vindt de info door op de startpagina te klikken op "Middenschool en Bovenbouw OHvM Leerlingeninfo" en daarna op "Brieven".

    

Scholengemeenschap

Het Spectrumcollege vormt één scholengemeenschap in Lummen en Beringen.

Lees meer...