Studieaanbod

Een studierichting kies je in principe voor een hele graad. Dat wil zeggen dat als je bv. voor Latijn kiest in het derde jaar, je die richting bij voorkeur blijft volgen in het vierde jaar. Bij doorstroming naar de 3de graad kan je weer een andere richting kiezen.

 

2de graad

 

Economie
4u wiskunde
5u wiskunde
Humane wetenschappen Latijn Wetenschappen

 

3de graad

 

         
 Economie-moderne talen
Economie-wiskunde
 Humane wetenschappen  Latijn-moderne talen
Latijn-wiskunde
 Moderne talen-wiskunde  Wetenschappen-wiskunde

 

Ieder schooljaar in juni vinden er deliberaties plaats waarbij alle leerkrachten die aan je les geven oordelen over je prestaties van het afgelopen jaar. Het eindresultaat wordt samengevat in een letter: A, B of C. Die letter vertegenwoordigt je behaalde attest. Wat betekenen die attesten nu precies?

  • Wanneer je een A-attest behaald hebt, ben je geslaagd zonder voorwaarden. Je mag automatisch door naar het volgende jaar van dezelfde richting of je mag natuurlijk van richting veranderen. Het is mogelijk dat je voor één of meer vakken een vakantietaak mee naar huis krijgt waarvan je in de eerste week van september moet bewijzen dat je eraan gewerkt hebt.

  • Een B-attest betekent dat je geslaagd bent, maar onder bepaalde voorwaarden. Dit attest zegt nl. dat je mag doorgaan naar het volgende jaar mits uitsluiting van de opgegeven studierichting of onderwijsvorm. Je kan bv. economie studeren en een B-attest krijgen voor de richting economie waardoor je naar het volgende jaar mag naar een richting zonder economie. Het jaar overdoen in dezelfde richting kan ook altijd. Een B-attest kan ook gegeven worden voor de onderwijsvorm ASO, waardoor je dus een richting moet kiezen in het TSO, BSO of KSO. Een B-attest wordt niet gegeven in het vijfde en zesde jaar.

  • Wanneer de klassenraad je een C-attest geeft, ben je niet geslaagd. Wat je ook kiest (een richting binnen het ASO, TSO, BSO of KSO), je moet je jaar overdoen. Een C-attest kan in alle jaren gegeven worden.