Opleiding: bouw

 
Opleiding:
Bouw

Inhoud van de opleiding:

 

Binnen de opleiding 'bouw' kan je verschillende richtingen uit gaan:

 

De dekvloerlegger voorziet dragende vloeren, afzonderingslagen en isolerende lagen van afwerklaag of een dekvloer.

 

De metselaar metselt met stenen en mortelspecie binnen - en buitenmuren. Hij voert funderingen op staal uit, legt rioleringen en afwateringsstelsels aan en plaatst thermische isolatie. de metselaar bekist en voert voegwerk uit. Hij renoveert en verbouwt bestaande gebouwen. 

 

De stratenmaker legt en herstelt verhardingslagen van wegen en aanhorigheden. De stratenmaker legt, voegt en verdicht elementverhardingen zoals kasseien, klinkers,... in een bepaald verband op de onderlaag. 

 

De tegelzetter bekleedt wanden, vloeren, trappen en terrassen met tegels. Hij werkt met mortel of lijm. 

 

De voeger voert zowel voegwerk in cement als elastisch voegwerk uit. Hij werkt tevens het voegwerk af en sluit gevelelementen aan.

 

 

Te behalen attesten:

                                                                                      

  • Certificaat dekvloerlegger                                                                                                                
  • Certificaat metselaar                                                                                    
  • Certificaat stratenmaker                                                                              
  • Certificaat tegelzetter                                                                                   
  • Certificaat voeger                                                                                         

Tewerkstellingsmogelijkheden tijdens de opleiding:

 

 

De vraag naar gemotiveerde bouwvakkers is groot, we krijgen veel aanvragen van bouwbedrijven in de regio. De taken van de jongeren in bedrijven zijn afhankelijk van de opleiding die ze volgen.