Visie en missie

Inleiding

De middenschool OLVI, middenschool Sint-Jan, middenschool en bovenbouw OHVM, bovenbouw Sinte-Lutgart, bovenbouw Sint-Jozef, bovenbouw VTI en het Centrum Leren & Werken willen binnen de scholengemeenschap van het Spectrumcollege uitgroeien tot een organisch geheel dat door haar kwaliteit de werking van elke school nog verbetert. Vanuit dit idee van integratie en op basis van voortdurend overleg wil ze ieder die bij onderwijs betrokken is, motiveren en coachen. Daarbij treedt ze de andere vrije scholen in de regio in een geest van openheid tegemoet.

Hoe willen we dit waarmaken?

De scholengemeenschap zal voor haar leerlingen, hun ouders, de leerkrachten, het ondersteunend personeel, de directies en de Inrichtende Macht initiatieven opstarten, begeleiden en evalueren, waaraan iedereen creatief kan bijdragen.

Lees meer...

Wat houdt dit in?

  • De scholengemeenschap wil haar leerlingen uitdagen hun talenten te ontwikkelen, niet alleen op het gebied van kennis maar ook op relationeel, maatschappelijk (ook intercultureel), religieus en motorisch vlak.

Lees meer...

Musketon

Het is onze opdracht de jongeren die aan ons zijn toevertrouwd optimaal te begeleiden, zowel in de zoektocht naar de eigen talenten als bij de ontwikkeling ervan.

Lees meer...