Visie en missie

Hoe willen we dit waarmaken?

De scholengemeenschap zal voor haar leerlingen, hun ouders, de leerkrachten, het ondersteunend personeel, de directies en de Inrichtende Macht initiatieven opstarten, begeleiden en evalueren, waaraan iedereen creatief kan bijdragen.

We bouwen hiermee verder op wat onze gemeenschap in het verleden al gerealiseerd heeft. De duidelijke structuur middenschool / bovenbouw, het doorzichtige onderwijsaanbod, het opzetten van gezamenlijke administratieve ondersteuning, het beheer door één Inrichtende Macht, de verdeling van de urenpakketten... Het zijn allemaal tekenen van ons geloof in de kracht van ware samenwerking en solidariteit.