Studiebegeleiding

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt of wat je ook wil doen, iedereen komt op school of thuis wel eens in een dipje of een moeilijkere periode terecht. Dan willen wij je daar op school zeker mee helpen. Ook aan leerstoornissen en –moeilijkheden willen we aandacht besteden.

Het eerste aanspreekpunt is je klassenleraar. Hij/zij volgt je extra goed op en kent je dan ook het best. Ook een ander personeelslid van onze school bij wie je je goed voelt, mag je zeker aanspreken. Eén van je vakleerkrachten bijvoorbeeld of iemand van het secretariaat. Hij of zij zal zeker naar je luisteren en je verder helpen. Is er een probleem dat zij volgens jou echt niet goed kunnen oplossen, dan kan je terecht bij de leerlingbegeleiders. Samen met het CLB vormen zij op onze campus de Cel Leerlingenbegeleiding.

Wekelijks vergadert de Cel Leerlingenbegeleiding. Op die samenkomsten bespreken deze leerlingenbegeleiders allerhande vragen van leerlingen, ouders en leraren, moeilijkheden maar ook positieve evoluties, enz.

Voor de middenschool zijn Marysia Fabjan en Phaedra Rademaekers de zorgleerkrachten. De leerlingenbegeleiders van de bovenbouw vind je in de EE-blok. Dit zijn Bieke Buedts, Karen Ceyssens, Linde Cleeren, Sabine Croonenborghs, Marijke Pollaris, Bregt Proost en Miranda Slegers.

Als school zijn we er ons van bewust dat de zorg voor leerlingen belangrijk is. In het kader van onze algemene schoolvisie willen we dan ook de nodige aandacht schenken aan leerlingen met leerstoornissen. Voor verdere informatie over leerzorgmaatregelen, neem je contact op met de leerlingenbegeleiding.

Spectrumcollege campus Beringen is een school met vele nationaliteiten. Hierdoor is Nederlands niet altijd de moedertaal van alle leerlingen. Deze leerlingen krijgen dan ook extra begeleiding zodat de kennis van het Nederlands hun verdere ontwikkeling niet in de weg staat.

Tenslotte kunnen leerlingen en ouders ook steeds kosteloos terecht bij een van onze CLB-medewerkers. Zowel de ouders als de leerlingen kunnen via de school een vrijblijvende afspraak maken (011 45 63 10).

Contactpersoon Middenschool:

Greta Das

Contactpersonen Bovenbouw:

Lien Loenders (EMT)

lien.loenders@vrijclblimburg.be

Liesbeth Meersseman (DoD en STEM)

liesbeth.meersseman@vrijclblimburg.be