Info en inschrijven

Campus Beringen Middenschool (1e graad)

Infoavond: woensdag 4 maart 2020 om 19 uur in het CC Casino Beringen

Info- en inschrijfdag: zondag 26 april 2020 van 9.30 uur tot 16.30 uur

Inschrijvingen 1e jaar: de voorrangsperiode voor broers en zussen  van de ‘zittende’ leerlingen en voor kinderen van personeelsleden loopt van 2 maart t.e.m. 13 maart. De voorrangsperiode voor (niet-)indicatorleerlingen loopt van 16 maart tot en met 27 maart. De vrije inschrijfperiode start op maandag 20 april 2020. Inschrijven kan natuurlijk ook op onze jaarlijkse info- en inschrijfdag op zondag 26 april 2020.

De inschrijvingen van het 2e jaar starten op 1 juli.

Op volgende momenten is het ook mogelijk om in te schrijven:

 • na 20 april elke schooldag na afspraak
 • maandag 29 juni 2020 van 16 uur tot 21 uur
 • woensdag 1 juli t.e.m. woensdag 8 juli van 10 uur tot 16 uur
 • vanaf maandag 17 augustus elke werkdag van 10 uur tot 16 uur en op zaterdag na afspraak

Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer 011 45 02 50 of via een e-mail aan campus.beringen.middenschool@spectrumcollege.be

Campus Beringen Bovenbouw (2e en 3e graad)

Info- en inschrijfdag: zondag 26 april 2020 van 9.30 uur tot 16.30 uur

Op volgende momenten is het ook mogelijk om in te schrijven:

 • Na 26 april elke schooldag na afspraak
 • Maandag 29 juni 2020 van 16 uur tot 21 uur
 • Woensdag 1 juli t.e.m. woensdag 8 juli van 10 uur tot 16 uur
 • Vanaf maandag 17 augustus elke werkdag van 10 uur tot 16 uur

Centrum Leren en Werken

Inschrijven kan op onderstaande momenten:

 • Woensdag 01 juli van 10.00 uur tot 12.30 uur.
 • Donderdag 02 en vrijdag 03 juli van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Maandag 24 en dinsdag 25 augustus van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Woensdag 26 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur.
 • Donderdag 27 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur.
 • Vrijdag 28 augustus van 10.00 uur tot 16.00 uur.
 • Maandag 31 augustus van 10.00 uur tot 16.00 uur.