Info en inschrijven

Campus Beringen Middenschool (1e en 2e middelbaar)

Op woensdag 4 maart 2020 vindt de jaarlijkse infoavond in het CC Casino plaats.

Inschrijvingen 1e jaar: de voorrangsperiode voor broers en zussen¬† van de ‘zittende’ leerlingen en voor kinderen van personeelsleden loopt van 2 maart t.e.m. 13 maart. De voorrangsperiode voor (niet-)indicatorleerlingen loopt van 16 maart tot en met 27 maart. De vrije inschrijfperiode start op maandag 20 april 2020. Inschrijven kan natuurlijk ook op onze jaarlijkse info- en inschrijfdag op zondag 26 april 2020.

De inschrijvingen van het 2e jaar starten op 1 juli.

Op volgende momenten is het ook mogelijk om in te schrijven: (data onder voorbehoud van volzetverklaring)

 • Na 20 april elke schooldag na afspraak
 • Maandag 29 juni 2020 van 16 uur tot 21 uur
 • Woensdag 1 juli t.e.m. woensdag 8 juli van 10 uur tot 16 uur
 • Vanaf maandag 17 augustus elke werkdag van 10 uur tot 16 uur

Een afspraak maken kan telefonisch op nummer 011 45 02 50 of via een e-mail aan campus.beringen.middenschool@spectrumcollege.be

Campus Beringen Bovenbouw (3e t.e.m 6e of 7e jaar):

De vrije inschrijfperiode start vanaf zondag 26 april 2020 op onze jaarlijkse info- en inschrijfdag.

 • Na 26 april elke schooldag na afspraak
 • Maandag 29 juni 2020 van 16 uur tot 21 uur
 • Woensdag 1 juli t.e.m. woensdag 8 juli van 10 uur tot 16 uur
 • Vanaf maandag 17 augustus elke werkdag van 10 uur tot 16 uur

Centrum Leren en Werken

 • Woensdag 01 juli van 10.00 uur tot 12.30 uur.
 • Donderdag 02 en vrijdag 03 juli van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Maandag 24 en dinsdag 25 augustus van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Woensdag 26 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur.
 • Donderdag 27 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur.
 • Vrijdag 28 augustus van 10.00 uur tot 16.00 uur.
 • Maandag 31 augustus van 10.00 uur tot 16.00 uur.